Number of the records: 1  

Diagnostic Studies of Severe Convective Precipitation Events - Effects of Propagating Gust Fronts

 1. 1.
  0104058 - UFA-U 20040048 RIV DE eng C - Conference Paper (international conference)
  Kašpar, Marek
  Diagnostic Studies of Severe Convective Precipitation Events - Effects of Propagating Gust Fronts.
  [Diagnostické studie srážkově významných konvektivních událostí - vliv postupujících gust front.]
  Presentations (in PPS or PDF) held at the Seminar 2004 of the LM User Group. Offenbach: Deutscher Wetterdienst (DWD), 2004, s. 1-28.
  [Seminar 2004 of the LM User Group. Langen (DE), 08.03.2004-10.03.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR KJB3042404; GA ČR GA205/04/0114
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3042911
  Keywords : Gust front * numerical modelling * objective analysis
  Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology
  http://www.dwd.de/en/FundE/Analyse/Modellierung/Tagungen/lm_user_seminar/praesentationen/kaspar.pps

  The results of previous studies showed that the LM-COSMO together with objective methods for gust front analysis are capable to simulate thermodynamic processes associated with convective outflows. Thus, they may represent the potential for improving the nowcasting and short-range forecasting of hazardous weather phenomena. The presented analyses follow-up to the case studies of the events from July 1998 and 2000, when different types of convective systems caused heavy precipitation in the territory of the Czech Republic. The analyses are aimed at the simulation and more detailed study of the events to clarify the effect of propagating gust fronts in the development and organization of convection, as they propagated into shear-favourable environment. For occasion, the case-appropriate LM run version 3.3 with horizontal resolution 2.8km is employed. The position and movement of gust fronts are determined with the aid of objective techniques based on an objective frontal analysis model. If it is possible, the appropriate propagating regimes are subjectively assigned to examined gust fronts according to the properties of ambient flow. The Radar Simulation Model RSM is applied to verify the individual LM runs. The RSM outputs are compared with corresponding data from Czech radars

  Výsledky předchozích studií ukázaly, že nehydrostatický NWP model pro omezenou oblast LM-COSMO spolu s objektivními metodami pro analýzu gust front je schopen simulovat termodynamické procesy související s výtoky chladného vzduchu ze sestupných proudů konvektivních bouří. Objektivní metody aplikované na výstupy LM modelu tak představují potenciál ke zlepšení nowcastingu a velmi krátkodobé předpovědi nebezpečných povětrnostních jevů. Prezentované analýzy navazují na případové studie událostí z července 1998 a 2000, kdy se na území ČR vyskytly rozdílné typy konvektivních systémů doprovázené lokálními přívalovými srážkami. Cílem analýz jsou numerické simulace a detailní studie událostí zaměřené na zhodnocení vlivu postupujících gust front na vývoj a organizování konvekce v prostředí s příhodným vertikálním střihem větru. Pro účely simulace je aplikována verze 3.3 LM modelu s horizontálním rozlišením 2,8 km. Poloha a pohyb gust front jsou stanoveny s využitím objektivních technik založených na modelu pro objektivní analýzu atmosférických front. Pokud je to možné, je k analyzované gust frontě subjektivně přiřazen režim šíření odvozený z charakteristik okolního pole proudění. K verifikaci jednotlivých běhů LM modelu je využit model pro simulaci radarových dat RSM. RSM výstupy jsou porovnány s příslušnými daty naměřenými radarem Skalky
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011346

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.