Number of the records: 1  

Definition and Determination of Laminae in Ozone Profiles

 1. 1.
  0104056 - UFA-U 20040046 RIV CZ eng J - Journal Article
  Križan, Peter - Laštovička, Jan
  Definition and Determination of Laminae in Ozone Profiles.
  [Definice a určování lamina v profilech ozónu.]
  Studia geophysica et geodaetica. Roč. 48, č. 4 (2004), s. 777-789. ISSN 0039-3169. E-ISSN 1573-1626
  R&D Projects: GA AV ČR IAA3042101
  Grant - others:European Commission(XE) EVK2-CT-2001-00133
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3042911
  Keywords : ozone laminae * lower stratosphere * long-term trends
  Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology
  Impact factor: 0.447, year: 2004

  Ozone profiles measured by sondes often display thin layers of substantially enhanced or depressed ozone concentration, which are called laminae. Laminae are important because they reveal much stronger long-term trends than the ozone concentration itself and seem to be more sensitive to various factors. The paper presents our definition and method of determination of laminae in comparison with other methods of lamina determination. This is important for clarifying some differences between the lamina-related results of different authors and for examination of long-term trends in lamina characteristics. The sensitivity of long-term trends to changes of methods of lamina determination is tested and found small, without a noticeable influence of changes of methods on trends

  Ozónové profily měřené sondami často vykazují tenké vrstvy značně zvýšené nebo snížené koncentrace ozónu, zvané laminy. Laminy jsou důležité, protože vykazují daleko silnější dlouhodobé trendy než koncentrace ozónu samotná a jsou citlivější k různým faktorům. Článek prezentuje naší definici a metodu určování lamin ve srovnání s dalšími metodami určování lamin. To je důležité pro vyjasnění některých rozdílů výsledky různých autorů o laminách a pro studium dlouhodobých trendů v charakteristikách lamin. Citlivost dlouhodobých trendů ke změnám metod určování lamin byla testována a nalezena malou, bez významného vlivu změn metod na trendy v laminách
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011344

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.