Number of the records: 1  

Long-term trends in the ionosphere and upper atmosphere parameters

 1. 1.
  0104040 - UFA-U 20040029 RIV IT eng J - Journal Article
  Bremer, J. - Alfonsi, L. - Pal, B. - Laštovička, Jan - Mikhailov, A. V. - Rogers, N.
  Long-term trends in the ionosphere and upper atmosphere parameters.
  [Dlouhodobé trendy v parametrech ionosféry a horní atmosféry.]
  Annals of Geophysics. 47 /suppl./, 2/3 (2004), s. 1009-1029. ISSN 1593-5213. E-ISSN 2037-416X.
  [Final Meeting COST271 Action. Effects of the upper atmosphere on terrestrial and Earth-space communications (EACOS). Abingdon, 26.08.2004-27.08.2004]
  R&D Projects: GA MŠMT OC 271.10
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3042911
  Keywords : long-term trends * ionosphere * upper atmosphere
  Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology
  Impact factor: 0.413, year: 2004

  The first part of the paper is directed to the investigation of the practical importance of possible long-term trends in the F2-layer for ionospheric prediction models. Using observations of about 50 different ionosonde stations with more than 30 years data series of foF2 and hmF2, trends have been derived with the solar sunspot number R12 as index of the solar activity. The final result of this trend analysis is that the differences between the trends derived from the data of the individual stations are relatively large, the calculated global mean values of the foF2 and hmF2 trends, however, are relatively small. Therefore, these small global trends can be neglected for practical purposes and must not be considered in ionospheric prediction models. This conclusion is in agreement with the results of other investigations analyzing data of globally distributed stations

  Prvá část článku je zaměřena na výzkum praktického významu možných dlouhodobých trendů v F2 vrstvě pro ionosférické předpovědní modely. Pomocí pozorování z cca 50 různých ionosond s více než 30-letými řadami dat foF2 a hmF2 byly odvozeny trendy s relativním číslem slunečních skvrn R12 jako indexem sluneční aktivity. Celkový výsledek analýzy trendů je, že rozdíly mezi trendy odvozenými z dat jednotlivých stanic jsou relativně velké, ale celková průměrná hodnota trendů v foF2 a hmF2 je relativně malá. Tudíž pro praktické účely tyto malé globální trendy lze zanedbat a nemusí být uvažovány v ionosférických předpovědních modelech. Tento závěr souhlasí s výsledky dalších výzkumů dat globálně rozložených stanic
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011328

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.