Number of the records: 1  

Ozone laminae and teleconnection patterns

 1. 1.
  0104027 - UFA-U 20040016 RIV GR eng C - Conference Paper (international conference)
  Križan, Peter - Laštovička, Jan - Krzyšcin, J. W.
  Ozone laminae and teleconnection patterns.
  [Laminy v ozónu a telekonexe.]
  Proceedings of the Quadrennial Ozone Symposium /20./. Athens: International Ozone Commission, 2004 - (Zerefos, C.), s. 421-422. ISBN 960-630-103-6.
  [Quadrennial Ozone Symposium /20./. Kos (GR), 01.06.2004-08.06.2004]
  Grant - others:CANDIDOZ(XE) EVK2-2001-00024
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3042911
  Keywords : ozone profile * ozone laminae
  Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology

  Ozone vertical profile is not usually represented by a smooth curve with maximum at a height of about 20 km. Frequently thin layers with strongly enhanced or lowered ozone content, called laminae, are observed in the lower stratosphere. We compute ozone laminae characteristics, number of laminae and ozone content in laminae per profile, for stations in the high and middle NH latitudes having long time series of ozone profile measurements. We evaluate the long-term pattern of these characteristics and find a positive tendency in the lamina characteristics since the early to mid 1990s, while a negative tendency occured during the 1970s and 1980s. We propose model explaining much of the variability present in the examined time series and show that the long-term variability of the ozone laminae is predominantly forced by dynamical factors

  Vertikální profily ozónu obvykle nepředstavují hladkou křivku s maximem na výškách blízko 20 km. V dolní stratosféře často vidíme tenké vrstvy silně zvýšeného nebo sníženého obsahu ozónu, zvané laminy. Počítáme charakteristiky lamin, počet lamin a obsah ozónu v laminách na profil, pro stanice středních a vysokých šířek severní polokoule s dlouhými řadami měření ozónových profilů. Vyhodnocujeme dlouhodobé chování charakteristik lamin a nalézáme od poloviny či počátku let 90-tých, kdežto předtím byla tendence záporná. Předkládáme model vysvětlující většinu variability přítomné ve studovaných časových řadách lamin a ukazujeme, že dlouhodobá variabilita ozónových lamin je převážně způsobena dynamickými faktory
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011315

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.