Number of the records: 1  

Podobné vzorky mlžné vody a směr proudění v hladině 850 hPa

 1. 1.
  0104026 - UFA-U 20040015 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Fišák, Jaroslav - Weignerová, Veronika - Řezáčová, Daniela - Potužníková, Kateřina
  Podobné vzorky mlžné vody a směr proudění v hladině 850 hPa.
  [The similar fogwater samples and the air flow direction at 850 hPa level.]
  Atmosférická depozice 2004. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, 2004 - (Šír, M.; Tesař, M.), s. 21-28. ISBN 80-02-01659-9.
  [Atmosférická depozice 2004. Tejmlov (CZ), 29.06.2004-30.06.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA3042301; GA MŠMT OC 715.40
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3042911
  Keywords : pollutant concentrations * cluster analysis * enrichment factor * fog/cloud water
  Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology

  Využitím shlukové analýzy se podařilo nalézt vzorky mlžné/oblačné vody, které byly podobně obohacené vybranými polutanty. Ukázalo se, že skupiny podobně obohacených vzorků byly spjaty s některými směry proudění v hladině 850 hPa. Pozornost byla věnována také závislosti podobných vzorků na skutečnosti, zda byl vzorek odebrán na čele, uvnitř nebo v týlu oblačného systému. Zde se závislost prokázat nepodařilo s výjimkou vzorků s obohacením Cl menším než 0,75.

  Cluster analysis was applied to fog/cloud water samples to establish clusters with a similar enrichment by selected pollutants. It was proved that the clusters are related to the direction of airflow at the isobaric level 850 hPa. In addition, the position of the sampling site relative to the cloud system was considered but no systematic relation was found to the enrichment factor, except for the cluster of samples with Cl enrichment smaller than 0.75.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011314

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.