Number of the records: 1  

Výzkum usazených srážek v Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky

 1. 1.
  0104025 - UFA-U 20040014 RIV CZ cze J - Journal Article
  Fišák, Jaroslav
  Výzkum usazených srážek v Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky.
  [Research of deposited precipitation in the Institute of Atmospheric Physics (IAP).]
  Meteorologické zprávy. Roč. 57, - (2004), s. 78-85. ISSN 0026-1173
  R&D Projects: GA AV ČR IAA3042301; GA ČR GA205/99/1426
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3042911
  Keywords : pollutant concentrations * liquid water content * deposited precipitation * fog water * fog collector
  Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology

  V ÚFA AV ČR byla v posledních letech řešena čtyři základní témata v oblasti usazených srážek: i) Porovnání koncentrací polutantů v různě průmyslově zatížených oblastech; ii) Porovnání koncentrací polutantů v mlze a námraze; iii) Závislost mezi fyzikálními a chemickými charakteristikami ve vzorcích vody z mlh a nízké oblačnosti; iv) Závislost koncentrací polutantů na směru jejich přenosu. Příspěvek stručně uvádí výzkumné aktivity a některé výsledky dosažené v ÚFA AV ČR.

  Four basic topics, related to the pollution detected in deposited precipitation, were investigated in the IAP in the last years: i) Comparison of pollutant concentrations between differently polluted regions; ii) Comparison of pollutant concentrations between fog and rime water; iii) The relationship between the chemical and physical properties of water samples in fog and low clouds; iv) The dependence of pollutant concentrations on their transfer direction. This contribution briefly describes the activities of the research and presents some results obtained in the IAP.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011313

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.