Number of the records: 1  

Evoluce půdního pokryvu Českého krasu ve vztahu k pedodiverzitě a klasifikačnímu systému půd

 1. 1.
  0103932 - GLU-S 20043087 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Žigová, Anna
  Evoluce půdního pokryvu Českého krasu ve vztahu k pedodiverzitě a klasifikačnímu systému půd.
  [Evolution of souil cover of Bohemian Karst in relation to pedodiversity and soil classification systém.]
  Pedologické dny 2004. Sborník z konference na téma PEDODIVERZITA. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2004 - (Rohošková, M.), s. 69-75. ISBN 80-213-1248-3.
  [Pedologické dny /10./, Pedodiverzita. Roztoky u Křivoklátu (CZ), 20.10.2004-21.10.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA3013005
  Keywords : reference group * souil types * pedodiversity
  Subject RIV: DF - Soil Science

  Stupeň diverzity půd v Českém krasu, jehož půdotvorné substráty jsou tvořeny z velké části nemetamorfovaným proterozoikem a paleozoikem v centrální části Českého masivu je vysoký. Vývoj půdního pokryvu probíhal v několika půdotvorných cyklech. Klimatické podmínky v pleistocénu umožnily vývoj půd typu terra fusca a terra rossa. Poznatky o evoluci půdního pokryvu umožňují zařazení do klasifikačního systému půd ČR referenční třídy CHROMOSOLS s půdními typy terra rossa a terra fusca se subtypy modální a luvická.

  Degree of pedodiversity of Bohemian Karst is high. Development of soil cover has a polygenetic character. We make a suggestion of the reference group Chromosols with souil types terrafusca and terra rossa for CZECH TAXONOMIC CLASSIFICATION SYSTEM.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011225

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.