Number of the records: 1  

Ledová doba z pohledu zoologa. II. Glaciál ve světle rozboru fosilních zoocenóz

 1. 1.
  0103902 - GLU-S 20043057 RIV CZ cze J - Journal Article
  Ložek, Vojen - Horáček, I.
  Ledová doba z pohledu zoologa. II. Glaciál ve světle rozboru fosilních zoocenóz.
  [The Ice Age trough the Eyes of the Zoologist. II. Glacial Environments in the light of Analyses of Fossil Zoocoenoses.]
  Živa. -, č. 2 (2004), s. 50-54. ISSN 0044-4812
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3013912
  Keywords : glacial Mollusca (Vertebrata, Warm Summers, Refugia) * SE Carpathians * Balkans
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy

  Skladba měkkýších a savčích faun v glaciálu svědčí o přírodním prostředí bezlesého charakteru s teplým létem ve srovnání se současnými podmínkami. Refugia klimaticky náročných druhů se nacházela mnohem blíže ke střední Evropě na jihovýchodě.

  The composition of glacial molluscan and mammal faunas reflects open environments characterized by warm summers in contrast to the current reconstructions. Refugia of climatically demanding species were situated much closer to Central Europe in the south-east.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000135

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.