Number of the records: 1  

Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy)

 1. 1.
  0103890 - GLU-S 20043045 RIV CZ cze J - Journal Article
  Vodrážka, R. - Mikuláš, Radek - Čech, S.
  Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy).
  [Trace fossils and ichnofabric of the Upper Cretaceous glauconitic sandstones at Vamberk (eastern Bohemia, Czech Republic).]
  Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports. 2003 /37/, - (2004), s. 96-97. ISSN 0514-8057
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3013912
  Keywords : Cretaceous * ichnofossils * ichnofabric
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  http://www.geology.cz/img/zpravyvyzkum/fulltext/zpravy-o-vyzkumech-2003-str-096-97.pdf

  V masivních, křemitých pískovcích korycanského souvrství (křída, cenoman) v lomu u Vamberka byly nalezeny ichnofosilie Taenidium isp., Macaronichnus isp., Thalassinoides isp. a ?Trichichnus isp. Tato asociace svědčí o mělkovodní prostředí s vysokou energií vlnění a proudění, ale s malým objemem ukládaného sedimentu.

  Trace fossils Taenidium isp., Macaronichnus isp., Thalassinoides isp. and ?Trichichnus isp. from the quarry SSE of Merklovice near Vamberk (Czech Republic) have been found in compact, fine-grained quartzose sandstone with the high volume of glauconite. The rocks belong to the Upper Cenomanian Korycany Member of the Peruc-Korycany Formation. Trace fossils association gives evidence for a high-energy shallow water environment with limited influx of sediment.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011192

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.