Number of the records: 1  

Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)

 1. 1.
  0103879 - GLU-S 20043034 RIV CZ eng J - Journal Article
  Němejc, F. - Kvaček, Z. - Pacltová, B. - Konzalová, Magda
  Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia).
  [Třetihorní rostliny Plzeňské pánve (Západní Čechy).]
  Acta Universitatis Carolinae. Geologica. Roč. 46, č. 4 (2002), s. 121-176. ISSN 0001-7132
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA205/01/0639
  Keywords : plant macro- and microfossils * Tertiary-Miocene * Plzeň Basin (W. Bohemia)
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy

  Palaeobotanical / palynological evaluation of the Tertiary plant assemblages occuring within the Plzeň Basin is given. The clay deposits below the quartzite (Dobříč) yielded an assemblage without Arctotertiary elements. These levels are attributed to the early Miocene. ceramic clay deposits (Zruč, Žihlice, Dnešice) are correlated with the Early Miocene Most Formation in northern Bohemia. The bituminous paper shale from Horní Bříza is unique among those of the Bohemian Massif and indicates Middle Miocene age (Late Badenian to Early Sarmatian).

  Paleobotanické/palynologické zhodnocení třetihorních rostlinných souborů vyskytujících se v Plzeňské pánvi. Jílovité uloženiny v podloží kvarcitů (Dobříč) obsahovaly společenstvo bez Arktoterciérních elementů. Tyto úrovně jsou přiřazovány k ranně miocénním uloženinám keramických jílů (Zruč, Žichlice, Dnešice) a korelovány se spodně miocénním Mosteckým souvrstvím v severních Čechách. Bituminózní lupenité břidlice z Horní Břízy jsou ojedinělé mezi sedimenty Českého masivu a ukazují stáří středního miocénu (pozdní báden až ranný sarmat).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011181

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.