Number of the records: 1  

Middle Devonian Calceola sandalina (Linnaeus, 1771) (Anthozoa, Rugosa) from Moravia (Czech Republic): aspects of functional morphology, gerontic growth patterns, and epibionts

 1. 1.
  0103878 - GLU-S 20043033 RIV FR eng J - Journal Article
  Galle, Arnošt - Ficner, F.
  Middle Devonian Calceola sandalina (Linnaeus, 1771) (Anthozoa, Rugosa) from Moravia (Czech Republic): aspects of functional morphology, gerontic growth patterns, and epibionts.
  [Střednědevonská Calceola sandalina (Linnaeus, 1771) (Anthozoa, Rugosa) z Moravy (Česká republika): aspekty funkční morfologie, projevy stárnutí při růstu a epibionti.]
  Geodiversitas. Roč. 26, č. 1 (2004), s. 17-31. ISSN 1280-9659. E-ISSN 1638-9395
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA3013207
  Keywords : rugose corals * gerontic stage * regeneration
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  http://sciencepress.mnhn.fr/en/auteurs/arnost-galle

  Middle Devonian (lower Givetian) Calceola sandalina (Linnaeus, 1771) from Čelechovice Limestone, Moravia, Czech Republic, displays sharply differing ontogenetic stages. Width of ventral side and size/volume of calice steadily increases in juvenile and adult stages but decreases in some specimens in final stages of life: we consider these reductive late stages to be gerontic characters. Single specimen shows predation injury: almost half of the "ventral" side is missing between counter septum and corallite angle but has healed within calice.

  Střednědevonský (spodnogivetský) rugosní korál Calceola sandalina (Linnaeus, 1771) z čelechovických vápenců na Moravě jeví zřetelně odlišená ontogenetická stadia. Šířka "ventrální" strany a objem kalichu rovnoměrně vzrůstají v juvenilních a dospělých stadiích, ale u některých jedinců se zmenšují v konečných stadiích života. Tato redukovaná pozdní stadia považujeme za znaky stárnutí. Jeden jedinec vykazuje poškození predátorem: takřka polovina "ventrální" strany mezi protilehlým septem a úhlem koralitu chybí, ale vnitřní povrch kalicha byl vyhojen.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011180

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.