Number of the records: 1  

Geotermika mapuje klimatické změny

 1. 1.
  0103744 - GFU-E 20040042 RIV CZ cze J - Journal Article
  Čermák, Vladimír - Šafanda, Jan - Krešl, Milan - Dědeček, Petr
  Geotermika mapuje klimatické změny.
  [Climate changes evidenced by geothermics.]
  Československý časopis pro fyziku. Roč. 54, č. 4 (2004), s. 244-246. ISSN 0009-0700
  R&D Projects: GA ČR GA205/03/0998; GA AV ČR IAA3012005; GA MŠMT(CZ) 1P05ME778
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3012916
  Keywords : air temperature * ground temperatures * subsurface temperature field
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy

  Současné klimatické změny jsou charakterizovány především růstem průměrné roční teploty vzduchu. Teplota půdy odráží dlouhodobý vývoj teploty vzduchu, teplotní změny na povrchu Země pak pronikají do hloubky. Vzhledem k malé teplotní vodivosti hornin je podzemní odezva na tyto změny pomalá a teplotní pole si uchovává jistou "vzpomínku" na to, co se odehrálo na povrchu v minulosti.

  The increasing surface air temperature manifests the present climate warming. Even when the air and ground temperatures are different, both follow the same long-term trend. Any change in the surface conditions then slowly penetrates downward and affects the subsurface temperature field. The precise temperature loggings may disclose these "climate recollections".
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011051

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.