Number of the records: 1  

Seismic waves in complex 3-D structures. Report 14

 1. 1.
  0103726 - GFU-E 20040024 RIV CZ eng M - Monography Chapter
  Farra, V. - Pšenčík, Ivan
  First-order ray tracing for qP waves in inhomogeneous weakly anisotropic media.
  [Trasování paprsků P vln v prvním přiblížení v nehomogenních slabě anizotropních prostředích.]
  Seismic waves in complex 3-D structures. Report 14. Prague: Charles University, 2004, s. 87-97. ­
  R&D Projects: GA ČR GA205/00/1350; GA AV ČR KSK3012103
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3012916
  Keywords : dynamic ray tracing * qP wave * inhomogeneous weakly anisotropic media
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

  Approximate ray tracing and dynamic ray tracing equations for a qP wave propagating in a smooth inhomogeneous weakly anisotropic medium are proposed. The equations are derived using the perturbation theory. The ray tracing and dynamic ray tracing equations are of the first order, travel time correction calculated along the rays to increase accuracy of travel times is of the second order.

  Je navržen přibližný způsob trasování paprsků P vln a pomocných veličin kolem nich v hladkých nehomogenních slabě anizotropních prostředích. Odpovídající rovnice jsou odvozeny pomocí poruchové teorie. Rovnice pro paprsky a pomocné veličiny podél nich jsou prvního řádu, opravy časů šíření počítané podél paprsků kvůli zvýšení přesnosti jsou druhého řádu
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011033

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.