Number of the records: 1  

Profesoři jmenovaní v letech 1948-1950 na českých vysokých školách

 1. 1.
  0103716 - USD-C 20045010 RIV CZ cze J - Journal Article
  Devátá, Markéta
  Profesoři jmenovaní v letech 1948-1950 na českých vysokých školách.
  [Professors appointed at Czech universities in the years 1948-1950.]
  Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Roč. 43, 1-2 (2003), s. 191-249. ISSN 0323-0562
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A041
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8063914
  Keywords : education * Czech higher education * the 20th century
  Subject RIV: AB - History

  Studie se zabývá situací na českých vysokých školách v prvních letech nového komunistického režimu v Československu ve spojení s nově jmenovanými vysokoškolskými profesory. Záměrem práce je potvrzení či vyvrácení hypotézy, zda (a v jaké míře) byla učiněna jmenování profesorů v rámci "politické objednávky". Politické hodnocení vysokoškolských pedagogů je založeno zejména na archivních materiálech z fondu bývalého Archivu dějin KSČ (Státní ústřední archiv).

  The study concerns itself with the situation at Czech universities in the early years of the new communist regime in Czechoslovakia in connection with newly appointed university professors. The objective of the work is to confirm or refute the hypothesis of whether (and to what extent) the appointments of the professors were carried out under a "political order". The political evalution of the university educators is based in particular on archival materials from the fund of the former Archive of the History of the Communist Party of Czechoslovakia (State Central Archive).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011023

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.