Number of the records: 1  

Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám

 1. 1.
  0103712 - ÚSD 2015 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Soukup, Pavel
  Lucemburské období v pojetí historiků "Spolku pro dějiny Němců v Čechách" do roku 1900.
  [Luxembourg Era in the Interpretation of Historians of the "Society for History of the Germans in Bohemia" up to 1900.]
  Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Brno: Historický ústav FF MU Historický ústav AV ČR Matice moravská, 2003 - (Borovský, T.; Jan, L.; Wihoda, M.), s. 167-175. ISBN 80-86488-13-6
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A041
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8063914
  Keywords : historiography * Germans in Bohemia * Luxembourg dynasty
  Subject RIV: AB - History

  Článek se zabývá místem 14. století v českoněmecké koncepci dějin, jak se utvářela v 19. století ve Spolku pro dějiny Němců v Čechách. Dva hlavní názorové proudy reprezentují univerzitní profesor Constantin Höfler a liberální historikové mladší generace. Interpretace událostí lucemburského století je přitom významně ovlivněna hodnocením předchozí kolonizace a následujícího husitství.

  The essay examines the interpretation of the Fourteenth Century by the Bohemian Germans in the 19th-century Society. There are two main schools represented by Professor Constantin Höfler and the younger generation of liberal historians. The interpretation of the Luxembourg Century is strongly influenced by the evaluation of the preceding Colonization and the following Hussitism.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011019

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.