Number of the records: 1  

Rozbor turbulentního proudění v zakřivených kanálech a difuzorech

 1. 1.
  0103701 - UT-L 20040207 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Příhoda, Jaromír - Sedlář, M.
  Rozbor turbulentního proudění v zakřivených kanálech a difuzorech.
  [Analysis of turbulent flow in curved channels and diffusers.]
  Sborník příspěvků vodohospodářská konference /4,/. Vol. 6. Brno: Akademické nakladatelství CRSM s.r.o, 2004 - (Cásková, K.; Hyanková, E.; Jandora, J.; Ručka, J.), s. 383-390. ISBN 80-7204-360-9.
  [Vodohospodářská konference 2004 s mezinárodní účastí /4./. Brno (CZ), 01.12.2004-02.12.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA103/02/0545
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : numerical simulation * turbulent flow * curved diffuser
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

  Numerická simulace proudění v zakřivených kanálech a difuzorech obdélníkového průřezu, zaměřená na vývoj sekundárního proudění a vznik odtržení proudu, byla provedena pomocí software CFX-TASCflow. Vyšetřováno bylo turbulentní proudění v rovinných difuzorech obdélníkového průřezu s plošným rozšířením AR=1,5. Dále byl studován vliv poloměru zakřivení vnitřní stěny na proudění a ztráty v difuzoru. Výsledky byly porovnány s experimenty provedenými ve vodním kanálu.

  Numerical simulation of flow through curved channels and diffusers of rectangular cross section carried out by means of software CFX-TASCflow was focused on the development of secondary flow and the onset of separation region. Turbulent flow through plane diffusers of rectangular cross section with area ratio AR=1.5 was studied. Further, the effect of the inner wall curvature radius on the flow and losses in diffusers was studied. Results were compared with experiments in water channel.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011008

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.