Number of the records: 1  

Vibration analysis of a thin circular plate influenced by liquid/gas interaction in an elastic cylindrical cavity

 1. 1.
  0103676 - UT-L 20040182 RIV CZ eng V - Research Report
  Horáček, Jaromír - Griffond-Boitier, F.
  Vibration analysis of a thin circular plate influenced by liquid/gas interaction in an elastic cylindrical cavity.
  [Dynamická analýza tenkostěnné kruhové desky ovlivněné interakcí s kapalně-plynným prostředím v elastické válcové kavitě.]
  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2003. 43 s.
  R&D Projects: GA AV ČR IAA2076101
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : fluid-structure interaction * vibroacoustics * aero-hydroelasticity
  Subject RIV: BI - Acoustics

  The study deals with the free vibration analysis of a cylindrical thick-walled cavity filled by a gas axially bounded at one end by a liquid interface and by a thin elastic disc at the other end. Numerical calculations performed are compared with theoretical solution and with the experimental results. The interaction between water and air in a rigid cavity was also studied. The influence of a compliance of the rigid cavity on the natural frequencies was taken into account for comparison with experimental data.

  Práce se zabývá vlastním kmitáním válcové tlustostěnné kavity naplněné nemísitelnou směsí plynu a kapaliny, vázaných podmínkami spojitosti v axiálním směru na společné hranici, a uzavřené na druhém konci tenkou elastickou deskou. Numerické výpočty jsou porovnány s teoreticko-analytickým řešením a s experimentálními výsledky. Studována byla i interakce mezi vodou a vzduchem uzavřených v tuhé válcové kavitě. Vliv poddajnosti tuhé kavity na vlastní frekvence systému bylo nutno vzít v úvahu při porovnání výsledku s experimentálními daty.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010983

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.