Number of the records: 1  

MKP modelování vedení tepla vzorku pryže při mechanickém harmonickém zatížení

 1. 1.
  0103655 - UT-L 20040161 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Šulc, Petr - Pešek, Luděk
  MKP modelování vedení tepla vzorku pryže při mechanickém harmonickém zatížení.
  [FE heat conduction modeling of Rubber segment at mechanical harmonic excitation.]
  Interakce a zpětné vazby 2004 : sborník referátů. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004 - (Zolotarev, I.), s. 159-166. ISBN 80-85918-91-9.
  [National seminar with international participation : Interaction and feedbacks 2004 /11./. Praha (CZ), 23.11.2004-24.11.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA101/02/0241
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : vibroacoustic problem * mathematical models of elastomers
  Subject RIV: BI - Acoustics

  Tento příspěvek je věnován numerickému konečno-prvkovému modelování teplotního pole vzorku pryže v programu ANSYS6.1 při mechanickém harmonickém zatížení, kdy teplo od absorbované mechanické energie je simulováno konstantním generovaným tepelným výkonem odpovídajícímu disipovanému mechanickému výkonu. Jako testovací případ byl vybrán pryžový segment u odpruženého tramvajového kola, který byl podroben experimentálnímu dynamickému zatěžování.

  This contribution deals with the numerical finite element modeling of rubber sample temperature field at the harmonic mechanical loading when the heat generated by absorbed mechanical energy is substituted by the constant heat rate input. As the study case a segment of the rubber-damped railway tram wheel was chosen. This segment was experimentally tested and the results were used for tuning the parameters of the FE model of heat conduction and transfer in program ANSYS 6.1.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010962

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.