Number of the records: 1  

Aqueous systems at elevated temperatures and pressures: Physical chemistry in water, steam and hydrothermal solutions

 1. 1.
  0103651 - UT-L 20040157 RIV NL eng M - Monography Chapter
  Maršík, František - Hrubý, Jan - Demo, Pavel - Kožíšek, Zdeněk - Petr, V. - Kolovratník, M.
  Binary homogeneous nucleation in selected aqueous vapor mixtures.
  [Binární homogenní nukleace ve vybraných vodných parních směsích.]
  Aqueous systems at elevated temperatures and pressures: Physical chemistry in water, steam and hydrothermal solutions. Nizozemí: Elsevier, 2004 - (Palmer, D.; Fernández-Prini, R.; Harvey, A.), s. 205-242. ISBN 0-12-544461-3
  R&D Projects: GA ČR GA101/00/1282; GA ČR GA101/99/0625; GA AV ČR IBS2076003
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : classical nucleation theory * phase transitions * cluster
  Subject RIV: BJ - Thermodynamics

  Phase transitions are a fascinating feature of the physics of fluids. Problems involving the kinetics of phase change occur in many branches of science and technology and even in everyday life, e.g., weather changes accompanied by rain or snow. Here we concentrate especially on the nucleation and on the cluster creation, growth of nuclei to form larger particles or domains of a new phase.

  Fázové změny jsou fascinujícím jevem fyziky kapalin. Problémy zahrnující kinetiku fázové změny se vyskytují v řadě odvětví vědy a techniky a dokonce v každodenním životě, např. změny počasí doprovázené deštěm nebo sněhem. Zde se soustředíme speciálně na nukleaci a vznik klastrů, růst nukleí, které vytvářejí větší částice nebo oblasti nové fáze.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010958

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.