Number of the records: 1  

Biological application of irreversible thermodynamics - human cardiovascular system and bone remodeling

 1. 1.
  0103641 - UT-L 20040147 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Maršík, František - Převorovská, Světlana
  Biological application of irreversible thermodynamics - human cardiovascular system and bone remodeling.
  [Biologická aplikace nevratné termodynamiky - kardiovaskulární systém člověka a remodelace kostí.]
  Biomechanics of man 2004. Plzeň, ČR: Západočeská Universita, Plzeň, 2004 - (Horák, M.), s. 13-31. ISBN 80-7043-315-9.
  [Biomechanics of Man 2004. hotel Horizont, Šumava (CZ), 16.11.2004-19.11.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA106/03/1073; GA ČR GA106/03/0958
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : irreversible thermodynamics * cardiovascular system * bone remodeling
  Subject RIV: BJ - Thermodynamics

  The paper deals with irreversible thermodynamics of open systems which offers a new concept for description of real material objects including the living systems. The biological application of this theory is demonstrated by the numerical hemodynamical model of the human cardiovascular system and by the biomechanical model of the bone remodeling.

  Článek pojednává o nevratné termodynamice otevřených systémů, která poskytuje nové pojetí popisu reálných materiálových objektů zahrnujících živé systémy. Biologická aplikace této teorie je demonstrována prostřednictvím numerického hemodynamického modelu kardiovaskulárního systému člověka a biomechanického modelu remodelace kostí.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010948

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.