Number of the records: 1  

Synthetic jet actuation at the resonance frequency

 1. 1.
  0103640 - UT-L 20040146 RIV PL eng C - Conference Paper (international conference)
  Trávníček, Zdeněk - Maršík, František - Vít, T. - de Boer, P.
  Synthetic jet actuation at the resonance frequency.
  [Generace syntetizovaného proudu při resonanční frekvenci.]
  International congress of theoretical and applied mechanics (ICTAM) /21./. Warsaw: IPPT PAN, Warszawa, 2004 - (Gutkowski, W.; Kowalewski, T.), s. 113-116
  [International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (ICTAM) /21./. Warsaw (PL), 15.08.2004-21.08.2004]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : synthetic jet * actuator * resonance
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

  An air round jet was generated by means of a zero-net-mass-flux actuator. Generation (synthesis) of the jet flow was tested experimentally and a satisfactory function was confirmed. The choice of suitable operating frequency 75 Hz was found by means of theoretical as well as experimental approach. The hot-wire data were decomposed using the phase-averaged technique. The investigated, originally pulsatile jet resembles a conventional jet for the axial distance greater than 20 diameters from the office.

  Kruhový proud vzduch byl generován jako syntetizovaný proud. Generace proudu (tzv. "syntetizování") a správná funkce zařízení bylo ověřováno experimentálně. Volba frekvence vycházela z teoretických i experimentálních poznatků. Výsledky měření rychlosti žhaveným drátkem byly zpracovány pomocí fázového průměrování. Výsledný proud, který má nejprve oscilační charakter, je ve vzdálenostech větších než 20 průměrů trysky již srovnatelný s běžným kontinuálním proudem.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010947

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.