Number of the records: 1  

Simulace na rozsáhlých modelech v úlohách molekulární dynamiky

 1. 1.
  0103634 - UT-L 20040140 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Pelikán, Vladimír - Hora, Petr - Machová, Anna
  Simulace na rozsáhlých modelech v úlohách molekulární dynamiky.
  [Large model simulations in molecular dynamics problems.]
  Computational mechanics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004 - (Vimmer, J.), s. 397-404. ISBN 80-7043-314-0.
  [Conference with international participation Computational mechanics 2004 /20./. Nečtiny (CZ), 08.10.2004-10.10.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA2076201
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : molecular dynamics simulation * surface relaxation * heating
  Subject RIV: JJ - Other Materials

  Simulace v molekulární dynamice je již řadu let dobře etablovaná technika modelování složitých, mnohočásticových systémů. Kapacitní požadavky těchto velkých simulací jsou však enormní. Práce je věnována dvěma základním úlohám těchto simulací, kterými jsou povrchová relaxace a zahřívání.

  Molecular dynamics simulation is a well-established techniquefor modelling complex many-particle systems in diverse areas of physics andchemistry. The computational requirements of simulations of large systems,especially when taking into account long-range interactions, are enormous.Two basic tasks in molecular dynamics simulation are surface relaxation andheating. Both of these tasks are studied in this contribution.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010941

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.