Number of the records: 1  

Porovnání přístupů k hodnocení šíření únavových trhlin

 1. 1.
  0103632 - UT-L 20040138 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Svoboda, Jaroslav - Balda, Miroslav - Fröhlich, Vladislav
  Porovnání přístupů k hodnocení šíření únavových trhlin.
  [A comparison of approaches to assessment of fatigue crack propagation.]
  Výpočtová mechanika 2004. Vol. 1. Plzeň: Západočeská universita Plzeň, 2004 - (Vimmr, J.), s. 495-502. ISBN 80-7043-314-0.
  [Computational mechanics 2004 /20./. Nečtiny (CZ), 08.11.2004-10.11.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA101/02/0043
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : combined random load * residual life * crack propagation
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

  Byl použit modifikovaný Parisův vztah pro výpočet zbytkové životnosti u trubkových vzorků s příčným otvorem. Vzorky byly namáhány kombinovaným náhodným zatížením tah-tlak a krut. Bylo zjištěno, že konstanty C a n v Parisovo vztahu nezávisí pouze na materiálu konstrukce, ale rovněž na poměru směrodatných odchylek smykového a normálového zatížení. Proto je nutné stanovit konstanty C a n předem. Výpočet byl proveden pro 27 různých variant zatížení a výsledky byly porovnány s experimentem.

  The Paris formula has been used for an evalution of a residual life of tube-form specimentswith a lateral hole.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010939

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.