Number of the records: 1  

Ztráty při turbulentním proudění v zakřivených kanálech a difuzorech obdélníkového průřezu

 1. 1.
  0103568 - UT-L 20040074 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Příhoda, Jaromír - Sedlář, M.
  Ztráty při turbulentním proudění v zakřivených kanálech a difuzorech obdélníkového průřezu.
  [Losses of turbulent flow in curved channels and diffusers of rectangular cross-section.]
  Zborník referátov. Žilina: Žilinská univerzita, 2004, s. 13-18. ISBN 80-8070-234-9.
  [Medzinárodná vedecká konferencia Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín /14./. Žilina (SK), 28.04.2004-30.04.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA103/02/0545
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : turbulent flow * curved diffusers * energy losses
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

  Turbulentní proudění v zakřivených kanálech a difuzorech obdélníkového průřezu bylo numericky řešeno pomocí software CFX. Byl proveden výpočet proudění v kanálu čtvercového průřezu a v difuzoru se zakřivením proudu 90 deg a plošným rozšířením 1,5. Výsledky byly porovnány s experimenty ve vodním kanálu.

  Turbulent flow in curved channels and diffusers of rectangular cross-section was numerically solved using the CFX software. The prediction of flow in a channel of squared cross-section and in a diffuser with flow curvature 90 deg and the area ration 1.5 was carried out. Results were compared with experiments in a water channel.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010875

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.