Number of the records: 1  

On the complex mathematical modelling of some 2D and 3D atmospheric boundary layer flow problems

 1. 1.
  0103544 - UT-L 20040050 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Sládek, Ivo - Kozel, Karel - Jaňour, Zbyněk
  On the complex mathematical modelling of some 2D and 3D atmospheric boundary layer flow problems.
  [O problému complexního matematického modelování vybraných dvou a tří rozměrných mezních vrstev atmosféry.]
  Atmosférická depozice 2004. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, 2004 - (Šír, M.; Tesař, M.), s. 75-79. ISBN 80-02-01659-9.
  [Atmosférická depozice 2004. Tejmlov (CZ), 29.06.2004-30.06.2004]
  R&D Projects: GA MŠMT OC 715.10; GA AV ČR KSK3012103
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : numerical methods * dispersion modelling * atmospheric boundary layer
  Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology

  Mathematical and numerical investigation of the atmospheric boundary layer flow over complex terrainhas been presented. Some results from a wall modelling study of the 3D-flow over a complex Prague's agglomeration has been showed.

  Je uveden matematický a numerický výzkum proudění v mezní vrstvě atmosféry nad složitým terénem. Jsou uvedeny vybrané výsledky modelování třírozměrného proudění nad komplexním terénem pražské aglomerace s použitím metody funkce stěny.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010851

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.