Number of the records: 1  

Fatigue strength and life of real structures under combined random loading

 1. 1.
  0103541 - UT-L 20040047 RIV CZ eng, cze C - Conference Paper (international conference)
  Svoboda, Jaroslav - Balda, Miroslav - Fröhlich, Vladislav
  Fatigue strength and life of real structures under combined random loading.
  [Únavové napětí a životnost reálných konstrukcí při kombinovaném náhodném zatěžování.]
  Engineering mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004 - (Zolotarev, I.; Poživilová, A.), s. 1-2. ISBN 80-85918-88-9.
  [National conference with international participation : Engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 10.05.2004-13.05.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA101/02/0043
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : fatigue strength * random loading * real structures
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

  An investigation of fatigue strength and life usually joined with experiments, which are made using small testing speciments. It is rather difficult to apply these methods for real structures loaded by random combined processes in service. Most of necessary data and formula are empirical andused to be takenfrom a literature. The contribution discusses the problem and shows its complexity on an example in which the experimental and numerical results of front parts of the Metrocoach bogie are compared.

  Studium únavové pevnosti a životnosti se obvykle provádí na malých vzorcích. Je často obtížné aplikovat tyto metody na výpočet životnosti reálných konstrukcí zatěžovaných v provozu kombinovaným náhodným zatížením. Většina dat potřebných pro výpočet je získávána na základě empirických vztahů uváděných v literatuře. V příspěvku je tento problém diskutován a na základě experimentů provedených na uzlech čelníku podvozkového rámu pro Metro je provedeno porovnání výsledků výpočtových metod se skutečností.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010848

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.