Number of the records: 1  

Optická metoda měření prostorového rozložení hustoty uvnitř kavitační bubliny

 1. 1.
  0103535 - UT-L 20040041 RIV CZ cze J - Journal Article
  Hošek, Jan - Garen, W.
  Optická metoda měření prostorového rozložení hustoty uvnitř kavitační bubliny.
  [Fibre Tip Reflection Methode of Cavitation Bubble Density Determination.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 49, č. 5 (2004), s. 146. ISSN 0447-6441
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919
  Keywords : bubble * density * determination
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  Práce se zabývá návrhem a realizací unikátního experimentálního zařízení pro měření prostorového rozložení hustoty kapaliny uvnitř kavitační bubliny. Článek představuje měření provedená v 27 bodech uvnitř kavitační bubliny, kde byly měřeny časové průběhy změny odrazivosti na konci měřící sondy tvořeného optickým vláknem během celého kavitačního procesu a výpočtem příslušných hodnot hustoty.

  A method of determining vapour densities inside bubbles based on reflection changes of a fiber probe placed inside the cavitation bubble has been developed. Cavitation bubbles generated in water were studied. Time-resolved photography was applied to determine evolution of expanding and collapsing cavitation bubbles. Temporal density distribution was measured spatially at 27 points within the bubble. Densities measured were compared to the growth of the bubble as shown by ultra fast imaging.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010842

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.