Number of the records: 1  

Analysis of Cornea Transplant Tissue Rejection Delay in Mice Subjects

 1. 1.
  0103383 - UIVT-O 20040124 RIV DE eng C - Conference Paper (international conference)
  Valenta, Zdeněk - Svozílková, P. - Filipec, M. - Zvárová, Jana - Farghali, H.
  Analysis of Cornea Transplant Tissue Rejection Delay in Mice Subjects.
  [Analýza úspěšnosti oddálení rejekce transplantátu oční rohovky na myším modelu.]
  Biological and Medical Data Analysis. Berlin: Springer, 2004 - (Barreiro, J.; Martin-Sanchez, F.; Maojo, V.), s. 292-298. Lecture Notes in Computer Science, 3337. ISBN 3-540-23964-2.
  [ISBMDA. International Symposium /5./. Barcelona (ES), 18.11.2004-19.11.2004]
  R&D Projects: GA ČR GP305/03/D130; GA MZd NI7531; GA MŠMT LN00B107
  Keywords : cornea transplant * immunosuppressant * hazard ratio
  Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

  The paper presents statistical analysis of cornea transplant tissue rejection delay in mice subjects resulting from using one of three types of immunosuppressive agents, namely tacrolimus, mycophenolate mofetil, aminoguanidine and their combinations. Gray's survival model was used for the analysis. On a small number of occasions the survival status could not be unambiguously determined. The two extreme interpretations of the data lead to consistent conclusions regarding the treatment efficacy.

  Článek se zabývá analýzou úspěšnosti oddálení rejekce oční rohovky na myším modelu v závislosti na použití jedné ze tří imunosupresivních látek, jmenovitě takrolimu, mykofenolátu mofetil a aminoguanidinu, resp. jejich kombinace. K analýze dat jsme využili Grayův model pro analýzu přežívání. V malém množství případů nebylo možno jednoznačně určit, zda v dané situaci došlo k rejekci nebo se jednalo o cenzorované pozorování. Byly proto zváženy dvě extrémní alternativy interpretace pozorovaných dat, které vedly ke konzistentním závěrům ohledně účinnosti použitých imunosupresiv.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010692

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.