Number of the records: 1  

Boundary Phenomenon in Multivariate Data

 1. 1.
  0103342 - UIVT-O 20040083 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Jiřina, Marcel - Jiřina jr., M.
  Boundary Phenomenon in Multivariate Data.
  [Okrajový jev v mnohorozměrných datech.]
  Applied Electronics. Pilsen: University of West Bohemia, 2004, s. 97-100. ISBN 80-7043-274-8.
  [Applied Electronics 2004. Pilsen (CZ), 08.09.2004-09.09.2004]
  R&D Projects: GA MŠMT LN00B096
  Keywords : multivariate data * multidimensional space * boundary effect * nearest neighbors * distribution mapping exponent * classification
  Subject RIV: BA - General Mathematics

  In this paper we show some strange features of multidimensional data and their influence on classification. We introduce the probability distribution mapping function, and the distribution density mapping function which maps probability density distribution of points in n-dimensional space to a similar distribution in one-dimensional space of distances. The power approximation of the probability distribution mapping function is introduced and an application for a probability density estimation including the boundary effect in high dimensions is shown. Some results obtained with the new method for classification are shown.

  V článku se ukazují zvláštní vlastnosti mnohorozměrných dat a jejich vliv na klasifikaci. Zavádí se funkce mapování rozdělení a funkce mapování hustoty rozdělení bodů v n-rozměrném prostoru na podobné rozdělení v jednorozměrném prostoru vzdáleností. Zavádí se mocninová aproximace mapovací funkce hustoty rozdělení a je ukázáno její použití pro odhad hustoty rozdělení se zahrnutím okrajových efektů. Jsou ukázány některé výsledky se zavedenou metodou.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010651

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0103342.pdf0614.5 KBAuthor´s preprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.