Number of the records: 1  

Solvability of Systems of Linear Interval Equations

 1. 1.
  0103313 - UIVT-O 20040054 RIV US eng J - Journal Article
  Rohn, Jiří
  Solvability of Systems of Linear Interval Equations.
  [Řešitelnost soustav lineárních intervalových rovnic.]
  SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications. Roč. 25, č. 1 (2003), s. 237-245. ISSN 0895-4798. E-ISSN 1095-7162
  R&D Projects: GA ČR GA201/01/0343
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1030915
  Keywords : linear interval equations * solvability * complexity * linear interval inequalities
  Subject RIV: BA - General Mathematics
  Impact factor: 0.913, year: 2003

  A system of linear interval equations is called solvable if each system of linear equations contained therein is solvable. In the main result of this paper it is proved that solvability of a general rectangular system of linear interval equations can be characterized in terms of nonnegative solvability of a finite number of systems of linear equations which, however, is exponential in matrix sizeů the problem is proved to be NP-hard. It is shown that three earlier published results are consequences of the main theorem, which is compared with its counterpart valid for linear interval inequalities that turn out to be much less difficult to solve.

  Soustava lineárních intervalových rovnic se nazývá řešitelnou, jestliže každá soustava, kterou obsahuje, je řešitelná. V hlavním výsledku tohoto článku je dokázáno, že řešitelnost soustavy lineárních intervalových rovnic s obecnou obdélníkovou maticí lze charakterizovat v termínech nezáporné řešitelnosti konečného, avšak exponenciálního počtu soustav lineárních rovnic; je dokázáno, že problém je NP-těžký. Dále je ukázáno, že tři dříve publikované výsledky jsou důsledky hlavní věty a že analogická úloha pro soustavy lineárních intervalových nerovností je řešitelná mnohem jednodušeji.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010624

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.