Number of the records: 1  

Structural analysis of plasma- and wire arc- sprayed stainless steel coatings

 1. 1.
  0103234 - UFP-V 20040103 RIV CZ eng J - Journal Article
  Ctibor, Pavel - Nourozi, S. - Inizan, M. - Bonnet, N. - Enžl, R.
  Structural analysis of plasma- and wire arc- sprayed stainless steel coatings.
  [Analýza struktury nástřiků nerez oceli provedených plazmatem a elektrickým obloukem.]
  Acta Technica CSAV. Roč. 49, č. 12 (2004), s. 1-12. ISSN 0001-7043
  Grant - others:GA(XX) Barrande 2003-040-2
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2043910
  Keywords : stainless steel, microstructure, image analysis
  Subject RIV: JG - Metallurgy

  The paper introduces a way to study structure of thermally sprayed coatings in detail and join it with the knowledge about thermal history of atomized droplets.Two microstructures are compared,which originate from two different spraying techniques used for the same material.The material selected is stainless steel AISI 316L and the techniques are plasma spraying using water-stabilized.

  Článek podává úvod do metodiky, jak kombinovat detailní studium mikrostruktury nástřiku s poznatky o tepelné historii jednotlivých mikroobjemů taveniny za letu. jsou srovnávány dva vzorky vzniklé za stejného materiálu pomocí dvou různých metod termického nástřiku. Zkoumaným materiálem je nerez ocel AISI 316L a metodami jsou nástřik vodou stabilizovaným plazmatronem a elektrickým obloukem.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010550

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.