Number of the records: 1  

Pinching discharge in nitrogen filled capillary as a tool for soft x-ray laser recombination pumping

 1. 1.
  0103217 - UFP-V 20040086 RIV CZ eng J - Journal Article
  Vrba, Pavel - Vrbová, M. - Bobrova, N. A. - Sasorov, P. V.
  Pinching discharge in nitrogen filled capillary as a tool for soft x-ray laser recombination pumping.
  [Použití pinčujícího výboje v kapiláře plněné dusíkem jakožto nástroje pro rekombinační buzení měkkého roentgenova záření.]
  Czechoslovak Journal of Physics. Roč. 54, suppl. C (2004), C244-C249. ISSN 0011-4626.
  [Symposium on Plasma Physics and Technology /21./. Praha, 14.06.2004-17.06.2004]
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A100; GA MŠMT ME 609
  Keywords : soft x-ray laser, Z-pinch, collisional pumping
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  Impact factor: 0.292, year: 2004

  Population inversion at the Balmer quantum transition of hydrogen-like nitrogen N6+ ions may result in lasing.The corresponding laser radiation waveleght is 13,4 nm.Collisional recombination, taking place during the decay of pinching capillary discharge, is judged as principle pumping processes.To desing a proper experiment we have performed computer simulations of plasma dynamics.

  Předmětem sdělení je návrh laseru generující roentgenovo záření. Dosažení inverse populace hladin, Balmerova kvantového přechodu vodíku podobného iontu N6+, vede k laserové akci (dusíkový laser). Vlnová délka laserového záření odpovídající kvantovému přechodu je rovna 13,4 nm. Srážková rekombinace 6x ionizovaného dusíkového iontu, probíhající v rozpadové části pinče kapilárního výboje je hlavním mechanismem buzení navrhovaného laseru. Vlastní projekt experimentu je podporován počítačovými simulacemi dynamiky a kinetiky silně nerovnovážného plazmatu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000119

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.