Number of the records: 1  

Intensity radial profiles of VUV line radiation near the solid target in a hot plasma

 1. 1.
  0103215 - UFP-V 20040084 RIV CZ eng J - Journal Article
  Piffl, Vojtěch - Weinzettl, Vladimír - Burdakov, A. - Polosatkin, S.
  Intensity radial profiles of VUV line radiation near the solid target in a hot plasma.
  [Radiální profily intensity VUV spektrálních čar v blízkosti pevného terče vnořeného do plazmatu.]
  Czechoslovak Journal of Physics. Roč. 54, suppl.C (2004), C89-C94. ISSN 0011-4626.
  [Symposium on Plasma Physics and Technology /21./. Praha, 14.06.2004-17.06.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR KSK2043105; GA ČR GA202/03/0786
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2043910
  Keywords : spectroscopy, impurities, edge plasma
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  Impact factor: 0.292, year: 2004

  An investigation of hot plasma interaction with solid target is carried out at the CASTOR tokamak (IPP Prague) and the GOL-3 multi-mirror magnetic trap facility(Budker Institute, Novosibirsk) [1], [1], [5].In both experiments, the Imaging Seya-Namioka Spectrometer based on a spherical dispersion granting has been upgraded to monitor the radial profiles of the chord-integrated low-Z.

  Experimetální studium interakce vysokoteplotního plazmatu s povrchem vnořeného pevného terče se provádí současně v tokamaku CASTOR a magnetické nádobě GOL-3. Pro monitorování profilu radiální intensity spektrálních čar lehkých nečistot v blízkosti pevného terče se používá upravený zobrazovací Seya-Namioka Spectrometer, který je vybaven sférickým multivrstvým zrcadlem.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000117

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.