Number of the records: 1  

Model of Doubly Fed Machine with Four Slip Rings on Rotor

 1. 1.
  0103194 - UE-C 20043051 RIV PL eng C - Conference Paper (international conference)
  Schreier, Luděk - Chomát, Miroslav
  Model of Doubly Fed Machine with Four Slip Rings on Rotor.
  [Model dvojitě napájeného stroje se čtyřmi sběracími kroužky na rotoru.]
  5th International Workshop on Research and Education in Mechatronics - REM 2004. Kielce: Kielce University of Technology (KUT), 2004 - (Kluszynski, K.; Nadolski, R.), s. 61-66. ISBN 83-88906-95-X.
  [International Workshop on Research and Education in Mechatronics - REM 2004 /5./. Kielce-Cedzyna (PL), 01.10.2004-02.10.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA102/04/0215
  Keywords : doubly fed machine * symmetrical components * space harmonic waves
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

  The paper deals with doubly fed machines with four slip rings on rotors. In such a case, neutral node of the y-connected rotor winding is connected with the zero point of the cycloconverter in the rotor circuit. Analysis of operation of the machine is performed by means of the theory of symmetrical components.The rise of the third space harmonic waves corresponding to the zero-sequence component is shown. The magnitude of the rotor current zero-sequence component is constrained not only by rotor resistance and leakage inductance

  Příspěvek se zabývá dvojitě napájenými stroji se čtyřmi kroužky na rotoru. V tomto případě je uzel rotorového vinutí spojeného do hvězdy připojen k nulovému bodu cyklokonvertoru v rotorovém obvodu. Analýza chodu stroje je provedena pomocí teorie souměrných složek. Je ukázán vznik třetí prostorových harmonických vln souvisejících s nulovou složkou proudů rotoru. Velikost nulové složky je omezena nejen odporem rotoru a rozptylovou indukčností, jak je obvykle uváděno v literatuře, ale také indukčností odpovídající třetí prostorové harmonické toku ve jhu, který se uzavírá přes vzduchovou mezeru
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010520

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.