Number of the records: 1  

Physical interpretation of non-Hermitian mechanics

 1. 1.
  0102991 - UOCHB-X 20043383 RIV IL eng C - Conference Paper (international conference)
  Moiseyev, N. - Kaprálová-Žďánská, Petra Ruth
  Physical interpretation of non-Hermitian mechanics.
  [Fyzikální interpretace nehermitovské mechaniky.]
  The Technion Workshop in Theoretical Chemistry. New trends in theoretical chemistry: from atoms and molecules to macroscopic and biological systems. Shde Boker: Technion Theoretical Chemistry Institute, 2004 - (Moiseyev, N.; Peskin, U.; Volkovich, R.), 6 KB
  [he Technion Workshop in Theoretical Chemistry. New trends in theoretical chemistry: from atoms and molecules to macroscopic and biological systems. Shde Boker (CZ), 18.11.2004-20.11.2004]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905
  Keywords : non-Hermitian mechanics
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  www.technion.ac.il/iastc/ShdeBoker

  Up to now, non-Hermitian mechanics has been used as a mathematical tool to obtain resonance positions and widths (e.g. using the complex scaling approach). Using the non-Hermitian approach, one obtains the resonance states and the so called "rotated continuum". While the physicalinterpretation of resonance states is long known, the interpretation of rotated states of continuum is given for the first time in this work

  Nehermitovská mechanika se používá jako matematický nástroj pro výpočet pozice a šířky rezonancí (např. metodou komplexního škálování). Nehermitovským přístupem získáváme rezonanční stavy a tzv. "rotované spojité stavy". Fyzikální interpretace rezonančních stavů je známá po dlouhou dobu, zatímco v této práci se poprvé zabýváme interpretací rotovaných spojitých stavů
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010324

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.