Number of the records: 1  

Sampling of airborne polycyclic aromatic hydrocarbons with semipermeable membrane devices

 1. 1.
  0102954 - UIACH-O 20043081 RIV DE eng J - Journal Article
  Čáslavský, Josef - Kotlaříková, Pavla - Benešová, Karolína
  Sampling of airborne polycyclic aromatic hydrocarbons with semipermeable membrane devices.
  [Vzorkování polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzduší pomocí zařízení s polopropustnou membránou.]
  Environmental Chemistry Letters. Roč. 2, - (2004), s. 89-92. ISSN 1610-3653. E-ISSN 1610-3661
  R&D Projects: GA ČR GA205/01/0836
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4031919
  Keywords : semipermeable membrane devices * polycyclic aromatic hydrocarbons * air sampling rate values
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

  Semipermeable membrane devices (SPMDs) are nowadays used as passive samplers of organic pollutants. The knowledge of the sampling rate values (Rs) of each substance trapped on membranes is necessary to calculate their average concentration. The Rs values for 16 polycyclic aromatic hydrocarbons are calculated, using the comparison of active sampling method results and the amounts sequestered by SPMDs at varying exposure times

  Zařízení s polopropustnou membránou (SPMDs) jsou dnes využívána jako pasivní vzorkovače organických polutantů. . Pro výpočet průměrných koncentrací vzorkovaných sloučenin je nezbytná znalost jejich vzorkovacích rychlostí (Rs). Pomocí srovnání výsledků aktivního vzorkování a množství zachycených v SPMDs při různých dobách expozice byly vyhodnoceny vzorkovací rychlosti pro 16 polycyklických aromatických uhlovodíků
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010287

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.