Number of the records: 1  

A new technique for measurement of water permeability of stomatous cuticular membranes isolated from Hedera helix leaves

 1. 1.
  0102830 - UMBR-M 20043046 RIV GB eng J - Journal Article
  Šantrůček, Jiří - Šimáňová, E. - Karbulková, J. - Šimková, Marie - Schreiber, L.
  A new technique for measurement of water permeability of stomatous cuticular membranes isolated from Hedera helix leaves.
  [Nová metoda měření propustnosti pro vodu u průduchové kutikulární membrány izolované z listů Hedera helix.]
  Journal of Experimental Botany. Roč. 55, - (2004), s. 1411-1422. ISSN 0022-0957. E-ISSN 1460-2431
  R&D Projects: GA AV ČR IAA6051002; GA MŠMT ME 368; GA MŠMT LN00A141
  Keywords : plant physiology * cuticular membranes
  Subject RIV: ED - Physiology
  Impact factor: 3.366, year: 2004

  Transpiration of cuticular membranes isolated fromthe lower stomatous surface of Hedera helix :ivy leaves was measured using a novel approach which allowed a distinction to be made between gas phase diffusion :through stomatal pores and solid phase diffusion :transport through the polymer matrix membrane and cuticular waxes of water molecules.

  Měřila se transpirace z kutikulárních membrán izolovaných ze spodní průduchové strany listů břečťanu (Hedera helix) použitím nové metody, která dovolovala rozlišit difusi vody v plynné fázi přes průduchové póry od difusního transportu v pevné fázi přes membránový matrix a kutikulární vosky.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010167

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.