Number of the records: 1  

Salicylic acid-, but not cytokinin-induced, resistance to WClMV is associated with increased expression of SA-dependent resistance genes in Phaseolus vulgaris

 1. 1.
  0102789 - UMBR-M 20043005 RIV DE eng J - Journal Article
  Gális, Ivan - Smith, J. L. - Jameson, P. E.
  Salicylic acid-, but not cytokinin-induced, resistance to WClMV is associated with increased expression of SA-dependent resistance genes in Phaseolus vulgaris.
  [Kyselinou salicylovou ne však cytokininy indukovaná rezistence fazolu obecného k viru WClMV je spojena se zvýšenou expresí na kyselině salicylové dependentních genech rezistence.]
  Journal of Plant Physiology. Roč. 161, - (2004), s. 459-466. ISSN 0176-1617. E-ISSN 1618-1328
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5051902
  Keywords : Phaseolus vulgaris * resistance * gene manipulation
  Subject RIV: ED - Physiology
  Impact factor: 1.054, year: 2004

  Two-week-old Phaseolus vulgaris plants, wick-fed with 1 mmol/L salicylic acid or 50 nmol/L dihydrozeatin , showed partial inhibition of the accumulation of white clover mosaic virus :WClMV in infected primary leaves. This inhibition was measured as a decrease in the accumulation of both viral mRNA and viral coat protein, especially at the early stages of infection. Salicylic acid treatment resulted in moderately increased expression of phenylalanine ammonia lyase, NPR1, PR1 and HSP70 genes that participate in resistance to pathogens in plants.

  Dva týdny staré rostliny fazolu obecného (Phaseolus vulgaris), na které byla aplikována 1 mM kyselina salicylová nebo 50 nM dihydrozeatin, vykázaly v infikovaných primárních listech částečnou inhibici akumulace viru mozaikovitosti bílého jetele (WClMV). Toto snížení akumulace se projevilo jak u virové mRNA tak u virového obalového proteinu, a to zvláště v raných fázích infekce. Ošetření rostlin salicylovou kyselinou vedlo k mírnému zvýšení exprese genů pro fenylalaninamonium lyázu , NPR1, PR1 a HSP70, které participují při rezistencích rostlin k patogenům.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010126

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.