Number of the records: 1  

A Simple Low Cost Digital Sun Sensor for Micro-Satellites

 1. 1.
  0102784 - UFA-U 20040034 RIV DE eng C - Conference Paper (international conference)
  Chum, Jaroslav - Vojta, Jaroslav - Baše, Jiří - Hruška, František
  A Simple Low Cost Digital Sun Sensor for Micro-Satellites.
  [Jednoduchý nenákladný Digitální sluneční sensor pro mikrodružice.]
  Small Satellites for Earth Observation. Berlín: International Academy of Astronautics (IAA), Wissenschaft und Technik Verlag, 2003 - (Röser, H.; Sandau, R.; Valenzuela, A.), s. 311-314. ISBN 3-89685-569-7.
  [IAA Symposium on Small Satellites for Earth Observation /4./. Berlin (DE), 07.04.2003-11.04.2003]
  R&D Projects: GA AV ČR IBS3042202
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3042911
  Keywords : microsatellites * Sun sensor
  Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology

  A Digital Sun Sensor (DSS) has several advantages if compared to the analogue one. It achieves higher accuracy and avoids the problems with light being reflected from the Earth's surface. The gradual degradation of the sensitivity of the elements due to radiation effects is not crucial for its proper functioning. The advances in CCD and recently in CMOS technology make possible to implement the DSS at relatively low prices. The described sensor has accuracy about 0.05. It contains two mutually perpendicular CCD or CMOS linear arrays and uses no lenses. Its advantages are low mass (0.12kg) and low size (65 x 55 x 25 mm). It provides complete sun vector (two perpendicular angles to the Sun) at a standard serial interface. The digital values of signal of all pixels are also accessible for test purpose

  Digitální sluneční sensor (DSS) má oproti analogovému několik výhod. Mezi hlavní patří vyšší přesnost. Dosažení vyšší přesnosti je umožněno mimo jiné i tím, že měření není ovlivněno světlem odraženým od zemského povrchu. Rovněž postupná degradace citlivosti jednotlivých elementů nepředstavuje kritický problém pro správnou činnost sensoru. Pokrok v technologii CCD a nedávno i CMOS sensorů umožňuje zkonstruovat DSS za relativně nízkou cenu. Popisovaný sensor dosahuje přesnosti až 0.05°. Skládá se ze dvou vzájemně kolmých CCD či CMOS řádkových snímačů a ve své optické části neobsahuje žádné čočky. Mezi jeho výhody patří nízká hmotnost (0.12 kg) a malé rozměry (65 x 55 x 25 mm). Jeho výstupem je kompletní sluneční vektor (směr na slunce určený dvěma úhly, navzájem kolmými, od osy sensoru), který je vyčítán prostřednictvím standardního sériového rozhraní. Pro technologické či kalibrační účely je možné vyčíst i signál ze všech pixelů jednotlivých snímačů
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010121

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.