Number of the records: 1  

Chlorophyll Fluorescence A Signature of Photosynthesis

 1. 1.
  0102778 - UEK-B 20043092 RIV SIGLE US eng M - Monography Chapter
  Nedbal, Ladislav - Whitmarsh, J.
  Chlorophyll Fluorescence Imaging of Leaves and Fruits.
  [Zobrazování fluorescenční emise rostlin a plodů. Fluorescence chlorofylu jako projev fotosyntézy.]
  Chlorophyll Fluorescence A Signature of Photosynthesis. NL: Kluwer Academic Publishers, 2004, s. 389-407. ISBN 1-4020-3217-X
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A141
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904
  Keywords : Chlorophyll * Fluorescence * Imaging
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  Chlorophyll fluorescence imaging provides a powerful, non-invasive tool for investigating leaf photosynthesis under natural conditions. Applications of fluorescence imaging in plant research are increasing rapidly, ranging fron basic discoveries to biotechnology. Fluorescence imaging reveals a wide range of internal leaf characteristics, including spatial variations due to differences in physiology, development, nutritional state, pigment distribution, and morphology, and optical proteins

  Zobrazování fluorescence chlorofylu je silným a neinvazivním nástrojem výzkumu fotosyntézy v přírodnich podmínkách. Výčet způsobu využití této techniky ve výzkumu se rychle zvětšuje. Dosahuje od základního výzkumu k biotechnologiím. Zobrazování fluorescence odhaluje řadu vnitřních vlastností listu, včetně prostorových změn způsobených rozdíly ve fyziologii, vývoji, výživovém stavu, rozdělení barviv, morfologii nebo v optických vlastnostech
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010115

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.