Number of the records: 1  

Spectral differences of the functional crown parts and status of Norway spruce trees studied using remote sensing information

 1. 1.
  0102763 - UEK-B 20043068 RIV SK eng J - Journal Article
  Malenovský, Zbyněk - Clevers, J G P W. - Arkima, H. - Kuosmanen, V. - Cudlín, Pavel - Polák, T.
  Spectral differences of the functional crown parts and status of Norway spruce trees studied using remote sensing information.
  [Spektrální rozdíly v produkční části koruny a stav asimilačních orgánů smrku ztepilého studovaný pomocí dat dálkového průzkumu Země.]
  Ekológia. Roč. 22, Suppl. 1 (2003), s. 207-210. ISSN 1335-342X.
  [Long Term Air Pollution Effect on Forest Ecosystems (International Meeting for Specialists in Air Pollution Effects on Forest Ecosystems)/20./. Zvolen, 30.08.2002-01.09.2002]
  R&D Projects: GA MŠMT OK 389
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904
  Keywords : Norway spruce * stress response * remote sensing
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Impact factor: 0.100, year: 2003

  The article presents the results of the study using remote sensing information for evaluation and investigation (chlorophyll content and health-state) of the status of Norway spruce trees in Pyhäslami (Finland) by using hyperspectral, remote sensing image data.

  Práce představuje výsledky studia využití dat dálkového průzkumu Země pro zjištění stavu asimilačních orgánů smrku ztepilého v Pyhäslami (Finland). Výzkum byl zaměřen na testování možnosti využití kvantitativní analýzy obsahu chlorofylu pro odhad celkového zdravotního stavu porostů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010100

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.