Number of the records: 1  

Vliv vegetačního krytu na disipaci energie a vodní režim v krajině - dopady na interakce biotických a abiotických složek v povrchových vodách

 1. 1.
  0102754 - UEK-B 20043057 RIV CZ cze J - Journal Article
  Pechar, Libor - Pokorný, J. - Procházka, J. - Wotavová, K. - Pecharová, E. - Švehla, J.
  Vliv vegetačního krytu na disipaci energie a vodní režim v krajině - dopady na interakce biotických a abiotických složek v povrchových vodách.
  [Effect of vegetation on energy dissipation and water regime in landscape - impact on interactions of biotic and abiotic components in surface waters.]
  Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice. Roč. 3, č. 21 (2004), s. 249-255. ISSN 1212-0731.
  [Agroregion 2004. České Budějovice, 06.09.2004-07.09.2004]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904
  Keywords : Landscape function * water cycle * remote sensing
  Subject RIV: DO - Wilderness Conservation

  Komplexní holistický přístup k hodnocení stavu biocenóz, vodního režimu a kvality vody, s využitím dat o prostorové distribuci teplot, vlhkosti a biomasy vegetace představuje zřetelně formulovaný příspěvek k řešení vztahů mezi zemědělstvím a ekologickými funkcemi krajiny.

  The evaluation of landscape function is a crucial problem of landscape management and as such is an important aspect of ecological research. A new ecological concept of landscape efficiency (based on Energy-Transport-Reaction Model), has been used to study. The criteria of landscape process and functioning efficiency are those as chemical efficiency measured as matter losses from catchments and the ability of vegetation to dissipate incoming solar energy. The water cycle in the landscape is the most significant energy-dissipative process determining the area functions of nature and their local dynamics. Monitoring of the solar energy dissipation by means of area temperature distribution analysed from the satellite Landsat images combined with already accessible land use patterns, together with time-related water run-off patterns provides the necessary information about landscape process efficiency and its spatial and temporal distribution.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010091

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.