Number of the records: 1  

Klíčové faktory určující chemickou diverzitu aluviálních vod

 1. 1.
  0102753 - UEK-B 20043056 RIV CZ cze J - Journal Article
  Pithart, David - Pechar, Libor
  Klíčové faktory určující chemickou diverzitu aluviálních vod.
  [Key factors determining chemical diversity of alluvial waters.]
  Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice. 3,21, 2-3 (2004), s. 269-273. ISSN 1212-0731.
  [Agroregion 2004. České Budějovice, 06.09.2004-07.09.2004]
  R&D Projects: GA MŽP SM/640/18/03; GA ČR GA206/01/1113
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904
  Keywords : riparian zone * alluvial pools * water chemistry
  Subject RIV: DA - Hydrology ; Limnology

  Chemismus vody byl v aluviálním systému horního toku Lužnice studován několika odlišnými, ale vzájemně se doplňujícími způsoby. Dlouhodobý monitoring 2-3 tůní od roku 1988, detailní studie vertikální distribuce a migrace fytoplanktonu, studium re-diverzifikace aluviálních vod po ústupu povodňové vlny, synoptická studie celkové diverzity tůní a mrtvých ramen a pod. Byly sledovány parametry: teplota, pH, rozpuštěný kyslík, saturace, alkalita, anorganické formy N, reaktivní P, vodivost a další.

  Water chemistry of eutrophic alluvial waters in Lužnice floodplain has been studied using different methodological approaches within the space-time scale. Long term monitorong of seasonal course of selected localities, synoptic large-scale sampling, vertical profiles of floodplain pools and ungerground water studies have been completed to give a holistic picture of floodplain water chemistry and its diversity. Both external and internal factors determine the biological and chemical processes within the open-ecosystems of alluvial waters. Among external factors floodplain geodiversity play crucial role, determining morphology and location of pools and backwaters, their exposition to flooding and inflows of underground water. Terrestrial vegetation effects light exposition, i.e. amount and composition of phytoplankton and macrophytes and algae, photosynthesis and decomposition of leaf litter. Oxygen regime diverts the pools to aerobic and microaerobic types.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010090

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.