Number of the records: 1  

Isolation and identification of intermediates from biodegradation of low chlorinated biphenyls (Delor-103)

 1. 1.
  0102711 - UEK-B 20043005 RIV NL eng J - Journal Article
  Tříska, Jan - Kuncová, Gabriela - Macková, M. - Nováková, H. - Paasivirta, J. - Lahtipera, M. - Vrchotová, Naděžda
  Isolation and identification of intermediates from biodegradation of low chlorinated biphenyls (Delor-103).
  [Izolace a identifikace meziproduktů z biodegradace nížechlorovaných bifenylů (Delor-103).]
  Chemosphere. Roč. 54, - (2004), s. 725-733. ISSN 0045-6535. E-ISSN 1879-1298
  R&D Projects: GA AV ČR KSK4055109
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904
  Keywords : polychlorinated biphenyls * biodegradation
  Subject RIV: CE - Biochemistry
  Impact factor: 2.359, year: 2004

  Chlorobiphenylols and chlorobiphenyldiols as biodegradation products from a PCB mixture Delor-103 by Pseudomonas sp. could be isolation in pure form by acetylation of the reaction mixture. The new metabolites could be identified by GC/MS as their silyl derivatives using LRMS simulation methods

  Chlorované bifenyloly a chlorované bifenyldioly jako biodegradační produkty degradace směsi PCB Delor-103 pomocí kmenů Pseudomonas sp. mohou být izolovány v čisté formě acetylací reakční směsi. Tyto nové metabolity je možno identifikovat pomocí GC-MS jako silylderiváty a jejich struktura může být potvrzena metodou simulace spekter pomocí nízkorozlišující hmotnostní spektrometrie
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010050

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.