Number of the records: 1  

Towards Gender Diffrerences in Coping and Coping Resources

 1. 1.
  0102693 - PSU-E 20043002 RIV CZ eng J - Journal Article
  Šolcová, Iva
  Towards Gender Diffrerences in Coping and Coping Resources.
  [K intersexuálním rozdílům ve zvládání stresu a zdrojích zvládání stresu.]
  Bulletin PsÚ. Roč. 10, č. 1 (2004), s. 16-26. ISSN 1211-216X
  R&D Projects: GA ČR GA406/03/1168
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918
  Keywords : adolescent population * adult population * health behaviours
  Subject RIV: AN - Psychology

  The submitted study provides a review of gender-related differences in coping and coping resources. It presents the definitions of core concepts in the field, and the ways of classifying of coping behavior.Provided gender differences in coping are presented for adolescent populatioon, and for adult population. The data of the own investigation focused on gender differences in health behaviours, and in stress-buffering factors are presented in the following part of the study.

  Studie poskytuje přehled rozdílů mezi muži a ženami ve zvládání stresogenních situací a ve zdrojích zvládání stresu. V práci jsou vymezeny klíčové pojmy a způsoby klasifikace zvládání stresu. V další části jsou popsány rozdíly mezi muži a ženami ve zvládání stresogenních situací u adolescentní a dospělé populace. Ve studii jsou presentována data z vlastního výzkumu zaměřeného na salutoprotektivní chování a salutoprotektivní faktory.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010036

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.