Number of the records: 1  

How to overhaul the labor market: political economy of recent Czech and Slovak reforms

 1. 1.
  0102657 - NHU-N 20043112 RIV SIGLE CZ eng V - Research Report
  Jurajda, Štěpán - Mathernová, K.
  How to overhaul the labor market: political economy of recent Czech and Slovak reforms.
  [Jak reorganizovat trh práce: politická ekonomie současných českých a slovenských reforem.]
  Praha: Center for Economic Research and Graduate Education, Charles University, 2004. 34 s. Discussion paper series, 2004-126.
  R&D Projects: GA AV ČR KSK9058117
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904
  Keywords : labor market * political economy * Czech and Slovak reforms
  Subject RIV: AH - Economics

  The Czech and Slovak Republics - until 1993 two parts of former Czechoslovakia - offer a unique reform comparison. Even though Slovakia faced higher unemployment since early transition and it was subject to greater reform failures, the two countries experienced similar macroeconomic paths over the first decade of transition. However, since the currency crises of 1997(8), their depth of reforms has been very different, with Slovakia making major strides to improve the labor market. We suggest two explanations, one based on fiscal pressures, the other stemming from political developments.

  Česká a Slovenská republika - do roku 1993 dvě části bývalého Československa - nabízejí unikátní porovnání reforem. I když Slovensko čelí od začátku transformace vyšší nezaměstnanosti a i když prošlo větším počtem reformních selhání, obě země zažily podobnou makroekonomickou cestu během prvních deseti let transformace. Od měnové krize v létech 1997-1998 se však hloubka reforem radikálně liší, přičemž Slovensko dělá velké kroky k zlepšení trhu práce. Navrhujeme dvě vysvětlení, jedno na základě fiskálních tlaků a jedno na plynoucí z politického vývoje.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010003

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.