Number of the records: 1  

Quality of government services and the civic duty to pay taxes in the Czech and Slovak Republics, and other transition countries

 1. 1.
  0102647 - NHU-N 20043102 RIV CH eng J - Journal Article
  Hanousek, Jan - Palda, F.
  Quality of government services and the civic duty to pay taxes in the Czech and Slovak Republics, and other transition countries.
  [Kvalita vládních služeb a občanská povinnost platit daně v České a Slovenské republice a dalších transformačních zemích.]
  Kyklos. Roč. 57, č. 2 (2004), s. 237-252. ISSN 0023-5962. E-ISSN 1467-6435
  R&D Projects: GA ČR GA402/04/0166
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904
  Keywords : government services and the civic duty * taxes * Czech and Slovak Republics, Hungary, Poland
  Subject RIV: AH - Economics
  Impact factor: 0.590, year: 2004
  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=13112464&site=ehost-live

  In a survey of the Czech and Slovak Republics, Hungary, and Poland, we find strong evidence that citizens will avoid taxes if they do not believe they are getting quality government services for the taxes levied upon them.

  V průzkumu týkajícím se České a Slovenské republiky, Maďarska a Polska zjišťujeme výrazný důkaz, že občané se budou vyhýbat placení daní pokud nebudou věřit, že za daně odváděné vládě dostanou kvalitní vládní služby.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009994

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.