Number of the records: 1  

Investment, credit rationing, and the soft budget constraint: what would a well-functioning credit market look like?

 1. 1.
  0102645 - NHU-N 20043100 RIV CH eng J - Journal Article
  Hanousek, Jan - Filer, R. K.
  Investment, credit rationing, and the soft budget constraint: what would a well-functioning credit market look like?
  [Investice, přidělování úvěrů a měkké rozpočtové omezení: jak by vypadal dobře fungující úvěrový trh?]
  Economics Letters. Roč. 82, č. 3 (2004), s. 385-390. ISSN 0165-1765. E-ISSN 1873-7374
  R&D Projects: GA MŠMT ME 595
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904
  Keywords : credit rationing * soft budget constraint * investment
  Subject RIV: AH - Economics
  Impact factor: 0.361, year: 2004

  IV estimates of the link between profits and investment in the Czech Republic find a complex relationship. While firms may occasionally be credit rationed or face soft budget constraints, investments generally flow to industries with greatest profit potential or recapitalization need.

  IV odhady vztahů mezi zisky a investicemi v ČR nacházejí komplexní vztah: zatímco firmy mohou někdy být subjektem přidělování úvěrů, či mohou čelit měkkým rozpočtovým omezením, investice ve všeobecnosti plynou do odvětví s vyšším ziskovým potenciálem nebo s vyšší potřebou rekapitalizace.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009992

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0102645_IR.pdf01.4 MBAuthor’s postprintrequire
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.