Number of the records: 1  

Long-term behavioral and morphological consequences of nonconvulsive status epilepticus in rats

 1. 1.
  0102587 - FGU-C 20040025 RIV US eng J - Journal Article
  Kršek, Pavel - Mikulecká, Anna - Druga, Rastislav - Kubová, Hana - Hliňák, Zdeněk - Suchomelová, Lucie - Mareš, Pavel
  Long-term behavioral and morphological consequences of nonconvulsive status epilepticus in rats.
  [Dlouhodobé změny chování a morfologie jako důsledek nekonvulsivního epileptického statu u potkanů.]
  Epilepsy and Behavior. Roč. 5, č. 2 (2004), s. 180-191. ISSN 1525-5050. E-ISSN 1525-5069
  R&D Projects: GA ČR GA309/00/1643; GA ČR GA309/03/0770
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922
  Keywords : lithium-pilocarpine status epilepticus * epileptic brain damage * motor performance
  Subject RIV: ED - Physiology
  Impact factor: 1.630, year: 2002

  We studied whether nonconvulsive status epilepticus (NCSE) could give rise to long-term behavioral deficits and permanent brain damage. It was found that NCSE may represent a risk for long-term deficits

  Byl sledován vliv nekonvulsivního epileptického statu (NCSE) na vznik dlouhotrvajících poruch chování a trvalého poškození mozku. Bylo zjištěno, že NCSE může představovat riziko dlouhodobých poruch
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009935

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.