Number of the records: 1  

Contribution to onboard spacecraft dosimetry and microdosimetry

 1. 1.
  0102508 - UJF-V 20045150 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Spurný, František
  Contribution to onboard spacecraft dosimetry and microdosimetry.
  [Příspěvek k dozimetrii a mikrodozimetrii na palubách kosmických lodí.]
  Sborník rozšířených abstraktů. XXVI. Dny radiační ochrany. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, s. 300-303. ISBN 80-01-03076-8.
  [Dny radiační ochrany /XXVI./. Luhačovice (CZ), 01.11.2004-05.11.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA202/04/0795; GA AV ČR KSK4055109
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1048901
  Keywords : spacecraft * dosimeters * detectors
  Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders

  Onboard spacecraft radiation fields are composed mostly high energy charged particles with rather important component of heavier particles with high linear energy transfer (LET). Their biological effects are still not fully known, the studies of dosimetric and microdosimetric studies can therefore contribute significantly to deeper knowledge of effects mentioned. We started such studies many years ago. In this contribution results obtained onboard spacecraft during several last years are presented

  Radiační pole na palubě kosmické lodi jsou tvořena většinou vysokoenergetickými nabitými částicemi s dosti důležitým podílem těžších částic s vysokým lineárním přenosem energie (LET). Jejich biologické účinky nejsou ještě úplně známé. Studia dozimetrických a mikrodozimetrických studií mohou proto významně přispívat k hlubšímu pochopení zmíněných účinků. V tomto příspěvku jsou uváděny výsledky získané na palubě kosmické lodi během několik posledních roků.Tato studia jsme zahájili již před řadou let
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009856

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.